נהלי הרשמה

חברות במרכז רייך

 

הפעילות במרכז רייך מיועדת לבני גיל 55 ומעלה, שהינם חברי המרכז.

כל פעילות במרכז מותנית בתשלום דמי חבר. דמי החברות במרכז הם 25 ₪ לחודש. דמי החבר אינם ניתנים להחזרה.

החברות וההרשמה לחוגים, היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

מסגרת הלימוד

1.       סמסטר א' יחול בין החודשים נובמבר - אפריל

2.       סמסטר ב' יחול בין החודשים מאי - אוקטובר

3.       חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות ומספר המפגשים.

4.       חברי המרכז לא יחויבו בתשלום עבור חוגים כשהמרכז סגור לפעילות בחוה"מ סוכות, בחוה"מ פסח ובשבוע האחרון של חודש אוגוסט.

5.       פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. אם מספר המשתתפים בחוג ירד במהלך השנה מתחת למספר המינימאלי תעמוד למרכז הזכות לבטלו.

6.       הנהלת המרכז תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל או לאחד חוגים.

7.       במקרים של ביטול חוג יוחזר התשלום היחסי לנרשמים.

תנאי הרשמה

1.       ההשתתפות בחוגים מותנית בהרשמה ותשלום מראש.

2.       חידוש המנוי ייעשה פעמיים בשנה לתקופה מה- 1 למאי ועד ה- 31 לאוקטובר ו-ב 1- לנובמבר עד 30 לאפריל.

3.       החבר אחראי לחידוש המנוי לפני פקיעת תוקפו, לא תתאפשר שמירת מקום בפעילות בתום שבועיים מתחילתו של מנוי חדש.

4.       שיעור שיבוטל ע"י המדריך, יתקיים במועד אחר, בכל מקרה בו יוחזרו שיעורים, לא יוחזר תשלום למשתתפים.

5.       שיעור שנאלצנו לבטלו יתקיים במועד חלופי שיפורסם באתר ובלוח המודעות

6.       משתתף שיעדר משיעור אחד עקב מחלה, שהות מחוץ לעיר או מכל סיבה אחרת לא יקבל החזר תמורת השיעור אותו החסיר.
אם חלה במחלה ממושכת או נפגע ח"ו בתאונה, תימסר על כך הודעה למזכירות המרכז ויצורף אישור רפואי מתאים מתאריך האירוע.

7.       חבר אשר ייעדר בגין מחלה במשך חודש ימים, ואשר מחלתו מגובה באישור רפואי, יוכל לבקש לשמור על מקומו בחוג למשך חודש זה.  
במקרה זה יהיה עליו לשלם עבור שבועיים מתוך חודש המחלה.

8.       בגין מחלה העולה על חודש ימים, המקום לא יישמר לחבר וכספו יוחזר בקיזוז של שבועיים.

9.       אי הופעה לחוג או לפעילות אינה משחררת מתשלום.

תשלום

1.       התשלום לפעילות יעשה באמצעות כרטיסי אשראי, שיקים או מזומן בלבד.

2.       את התשלום בגין הפעילות ניתן לשלם בשישה תשלומים שווים לכל סמסטר, ללא ריבית והצמדה.

3.       מחירי החוגים , פעילויות הספורט והרפואה המשלימה מתפרסמים ומתעדכנים על ידי הנהלת המרכז.

4.       משתתף שלא עומד בתשלומים, תהיה הנהלת המרכז רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של 7 ימים.

הנחות

1.       הנחות חלות על חוגים ופעילויות שעלותם עולה על 60 ש"ח לחודש.

2.       במקרה של הרשמה ליותר מחוג / פעילות אחת קבועה, תינתן הנחה של 20% על החוג הזול מבין השניים.

3.       במקרה של הרשמה לשלוש פעילויות ויותר תינתן הנחה של 30% על החוג הזול מבינהם.

4.       הרשמה לסדנא / קורס בנוסף על פעילות קבועה, מזכה בהנחה של 10% מעלות הסדנא / קורס.

ביטול השתתפות

1.       במקרה של הפסקת השתתפות בחוג בגין מגבלה רפואית, המגובה באישור רפואי, ייחשב תאריך ההפסקה לצורך חישוב ההחזר הכספי מיום קבלת הודעה בכתב,

או הודעה טלפונית למזכירות המרכז. עם קבלת ההודעה על הפסקת ההשתתפות, יוסר שם החבר/ה מרשימת המשתתפים בפעילות וחזרתו לחוג תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.

2. במקרה של החזר כספי מתחת לסכום של 100 ₪, יעמוד ההחזר לרשות החבר/ה כיתרת זכות בכרטיסו/ה. 

3. ביטול הרשמה לסדנא /קורס ייעשה בהודעה מראש שלשה ימי עבודה טרם פתיחת הקורס.

4. תשלום עבור סדנא ו/או קורס הינו לכל הקורס ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית אלא אם כן הציג אישור רפואי מתאים ו/או בהמלצתו של המורה המקצועי בקורס זה.

טיולים

1.       ההרשמה לטיול החודשי תחל ב – 1 בחודש ולאחריו על בסיס מקום פנוי.

2.       ניתן לבטל הרשמה לטיול ולקבל החזר כספי מלא ע"י הודעה מראש עד שלושה ימים לפני מועד הטיול

3.       ביטול רישום לטיול יומיים לפני הטיול או במועד הטיול, יחויב בעלות הטיול במלואו אלא אם יימצא ממלא מקום

רפואה משלימה:

1.       יש לבטל תור לטיפול עד 24 שעות לפני מועד הטיפול.

2.       אי הגעה לטיפול ללא הודעה מראש תחויב בתשלום.

3.       אי הגעה ל 2- טיפולים מבטלת את יתרת התורים.

שעות פעילות המרכז:

במרכז פועל בימים א' – ה' בין השעות 8:00 בבוקר ועד השעה 19:00 בערב.

המרכז סגור לפעילויות בימים שישי, שבת וכן בחגים.

 

עדכונים, שינויים וחידושים יפורסמו על-ידינו ויובאו לידיעת החברים

גודל אות  א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

תוכנית תרבות

חודש קודם ינואר 2022 חודש הבא
א ב ג ד ה ו ש
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5